Secuenciación temporal
 • Estudos a tempo completo: 60 créditos nun ano
  • Primeiro trimestre: 4 materias comúns
  • Segundo trimestre: 2 materias dun módulo de especialidade e 1 materia de outro módulo de especialidade complementario
  • Terceiro trimestre: 1 materia común e traballo de fin de grao
 • Estudos a tempo parcial: 30 créditos en dous anos
  • Primeiro ano: 3 materias de 6 créditos do módulo común (primeiro trimestre), 2 materias dun módulo de especialidade (segundo trimestre)
  • Segundo ano: 1 materia de 6 créditos do módulo común (terceiro trimestre), 1 materia de 6 créditos do módulo común (segundo trimestre) e 1 materia de outra especialidade complementaria (segundo trimestre).
  • Traballo de fin de grao (terceiro trimestre de cada ano académico)
Última modificación: Mércores, 14 de Abril de 2010
© Universidade de Santiago de Compostela