Módulos de especialización e materias dos módulos
 • Lingüística española (12 créditos)
  • Temas de Gramática, Semántica e Análise do discurso
  • Problemas manifestados na investigación lingüística sobre español
 • Lingüística aplicada e teoría da lingüística (12 créditos)
  • A vertente social das linguas. Lingüística de corpus e aplicacións en sociolingüística
  • A vertente psicobiolóxica das linguas. Biolingüística e lingüística clínica
 • Lingüística contrastiva alemán-español (12 créditos)
  • Cuestións fundamentais de lingüística contrastiva alemán-español
  • Estudos contrastivos español-alemán: da palabra ao texto
 • Lingüística grega e latina (12 créditos)
  • Cuestións actuais de Lingüística indoeuropea: Linguas paleo-hispánicas, linguas anatolias
  • Cuestións diversas sobre as estruturas das linguas grega e latina
 • Lingüística francesa e italiana (12 créditos)
  • Tendencias actuais no ensino-aprendizaxe do francés
  • A ideoloxía a través do léxico: dicionarios e publicidade
Última modificación: Mércores, 14 de Abril de 2010
© Universidade de Santiago de Compostela