Liñas de investigación
Módulo de Lingüística española
> Estrutura sintáctico-semántica das unidades gramaticais en español
Profesores:
Pablo Gamallo Otero Área de Lingua española
Tomás Jiménez Juliá Área de Lingua española
Belén López Meirama Área de Lingua española
Elena Rivas Muiño Área de Lingua española
María José Rodríguez Espiñeira Área de Lingua española
Paula Santalla del Río Área de Lingua española
> Réxime verbal
Profesores:
Belén López Meirama Área de Lingua española
Elena Rivas Muiño Área de Lingua española
María José Rodríguez Espiñeira Área de Lingua española
Guillermo Rojo Área de Lingua española
> Procesos de gramaticalización
Profesores:
Tomás Jiménez Juliá Área de Lingua española
Belén López Meirama Área de Lingua española
Emilio Montero Cartelle Área de Lingua española
María José Rodríguez Espiñeira Área de Lingua española
Guillermo Rojo Área de Lingua española
Victoria Vázquez Rozas Área de Lingua española
> Análise do discurso. Gramática e discurso
Profesores:
Emilio Montero Cartelle Área de Lingua española
Elena Rivas Muiño Área de Lingua española
Victoria Vázquez Rozas Área de Lingua española
> Anotación e análise sintáctica automática. Gramáticas formais
Profesores:
Pablo Gamallo Otero Área de Lingua española
Guillermo Rojo Área de Lingua española
Paula Santalla del Río Área de Lingua española
> Morfoloxía. Procedementos para a formación de palabras e familias léxicas
Profesores:
Jesús Pena Área de Lingua española
María José Rodríguez Espiñeira Área de Lingua española
> Sintaxe histórica da cláusula e da oración
Profesores:
Emilio Montero Cartelle Área de Lingua española
Elena Rivas Muiño Área de Lingua española
> Lexicoloxía e lexicografía
Profesores:
Emilio Montero Cartelle Área de Lingua española
Elena Rivas Muiño Área de Lingua española
Módulo de Lingüística aplicada e Teoría da Lingüística
> Lingüística aplicada. Lingüística clínica
Profesores:
Ana Codesido García Área de Lingüística xeral
Milagros Fernández Pérez Área de Lingüística xeral
> Adquisición lingüística
Profesores:
Milagros Fernández Pérez Área de Lingüística xeral
Gabriela Prego Vázquez Área de Lingüística xeral
> Lingua e sociedade. Aplicacións: sociolingüística, representacións lingüísticas e ideoloxías
Profesores:
Juan José López Rivera Área de Lingüística xeral
Gabriela Prego Vázquez Área de Lingüística xeral
> Ensino-aprendizaxe de linguas
Profesores:
Juan José López Rivera Área de Lingüística xeral
Gabriela Prego Vázquez Área de Lingüística xeral
> Biolingüística
Profesores:
Víctor Manuel Longa Martínez Área de Lingüística xeral
> Etnografía da comunicación
Profesores:
Gabriela Prego Vázquez Área de Lingüística xeral
> Historiografía lingüística e correntes da lingüística actual
Profesores:
Milagros Fernández Pérez Área de Lingüística xeral
> Lingüística computacional
Profesores:
Ana Isabel Codesido García Área de Lingüística xeral
Módulo de Lingüística grega e latina
> Lingüística grega
Profesores:
Mercedes Díaz de Cerio Díaz Área de Filoloxía grega
Juan José Moralejo Álvarez Área de Filoloxía grega
> Lingüística latina
Profesores:
Concepción Cabrillana Leal Área de Filoloxía latina
José Antonio Puentes Romay Área de Filoloxía latina
> Lingüística indoeuropea
Profesores:
José Virgilio García Trabazo Área de Lingüística indoeuropea
Juan José Moralejo Álvarez Área de Filoloxía grega
> Crítica textual e edición de textos
Profesores:
José Carracedo Fraga Área de Filoloxía latina
Manuel Enrique Vázquez Buján Área de Filoloxía latina
> Lingua e literatura latina tardía e medieval
Profesores:
José Carracedo Fraga Área de Filoloxía latina
Manuel Enrique Vázquez Buján Área de Filoloxía latina
Módulo de Lingüística contrastiva español-alemán
> Lingüística descritiva sincrónica do alemán
Profesores:
Irene Doval Reixa Área de Filoloxía alemana
Meike Meliss Área de Filoloxía alemana
Carmen Mellado Blanco Área de Filoloxía alemana
> Lingüística contrastiva (alemán-español-galego)
Profesores:
Irene Doval Reixa Área de Filoloxía alemana
Meike Meliss Área de Filoloxía alemana
Carmen Mellado Blanco Área de Filoloxía alemana
> Lingüística de corpus, lingüística textual e análise textual do alemán e contrastivo alemán-español-galego.
Profesores:
Irene Doval Reixa Área de Filoloxía alemana
Meike Meliss Área de Filoloxía alemana
> Tradución alemán-español-galego
Profesores:
Irene Doval Reixa Área de Filoloxía alemana
Meike Meliss Área de Filoloxía alemana
Carmen Mellado Blanco Área de Filoloxía alemana
> Lexicografia do alemán e contrastiva alemán-español-galego
Profesores:
Irene Doval Reixa Área de Filoloxía alemana
Meike Meliss Área de Filoloxía alemana
Carmen Mellado Blanco Área de Filoloxía alemana
> Gramática de valencias do alemán e contrastiva alemán-español-galego)
Profesores:
Meike Meliss Área de Filoloxía alemana
Carmen Mellado Blanco Área de Filoloxía alemana
> Ensino do alemán como lingua estranxeira
Profesores:
Meike Meliss Área de Filoloxía alemana
Módulo de Lingüística francesa e italiana
> Didáctica da lingua francesa
Profesores:
Laura Pino Serrano Área de Filoloxía francesa
Nuria Rodríguez Pedreira Área de Filoloxía francesa
Montserrat López Díaz Área de Filoloxía francesa
> Lingüística descritiva sincrónica
Profesores:
Laura Pino Serrano Área de Filoloxía francesa
Nuria Rodríguez Pedreira Área de Filoloxía francesa
Montserrat López Díaz Área de Filoloxía francesa
> Lingüística Contrastiva
Profesores:
Laura Pino Serrano Área de Filoloxía francesa
Nuria Rodríguez Pedreira Área de Filoloxía francesa
Montserrat López Díaz Área de Filoloxía francesa
> Lingüística aplicada: Francés para fins específicos e novas tecnoloxías
Profesores:
Laura Pino Serrano Área de Filoloxía francesa
Nuria Rodríguez Pedreira Área de Filoloxía francesa
Montserrat López Díaz Área de Filoloxía francesa
> Historia externa da lingua italiana
Profesores:
Benedict Buono Área de Filoloxía italiana
> Historiografía das gramáticas bilingües italiano-español
Profesores:
Benedict Buono Área de Filoloxía italiana
> Lexicografía italiana e contrastiva italiano-galego-español
Profesores:
Benedict Buono Área de Filoloxía italiana
María Teresa Sanmarco Bande Área de Filoloxía italiana
> Didáctica do italiano
Profesores:
María Teresa Sanmarco Bande Área de Filoloxía italiana
Última modificación: Venres, 18 de Xuño de 2010
© Universidade de Santiago de Compostela