Módulos opcionais de especialización

Módulo opcional de Lingüística francesa e italiana (12 ECTS)

Competencias do módulo

  1. Profundización en las grandes áreas de la didáctica del FLE/FOS y sus fundamentos lingüísticos, pragmalingüísticos y psicolingüísticos.
  2. Adquisición de competencias transversais de análise na práctica docente e no seu contexto.
  3. Capacidade de aplicar o saber teórico á práctica docente, a procesos de aprendizaxe e á adquisición das competencias lingüísticas e comunicativas.
  4. Capacidade para valorar a transmisión de ideoloxía en dicionarios e textos publicitarios.
  5. Adquisición de destrezas específicas para enxuizar criticamente os textos lexicográficos e publicitarios.
  6. Capacidade para deseñar e elaborar un tema de investigación no eido do ensino/aprendizaxe de FLE/FOS.
  7. Capacidade para deseñar e elaborar un tema de investigación centrado nos aspectos culturais e ideolóxicos identificables en textos franceses e italianos.

Materias

> Tendencias actuais no ensino/aprendizaxe de FLE / FOS (6 ECTS)

Os contidos deste curso poden variar dun ano para outro, pero terán como eixo principal cuestións relacionadas coa didáctica de FLE/FOS, como:

  1. Distinción entre FLM/FLE/FLS/FOS e a súa didáctica.
  2. O papel da gramática na aprendizaxe/ensino de FLE/FOS. Tipoloxía.
  3. Métodos e metodoloxías no ensino / aprendizaxe da FLS/FLE e FOS

[Máis información en PDF]

> A ideoloxía a través do léxico: dicionarios e publicidade (6 ECTS)

O curso céntrase no estudo dos aspectos culturais e ideolóxicos presentes nas linguas francesa e italiana a través de dous cauces diferentes: os dicionarios (desde o punto de vista diacrónico ou sincrónico, en anos alternos) e a linguaxe da publicidade.

A materia, de seis créditos, consta de dúas partes: a) unha centrada na lexicografía, con dúas orientacións que serán desenvolvidas en anos académicos alternativos; b) outra centrada en publicidade.

Los títulos de las partes constituyentes del curso son las siguientes: La ideología literaria en la redacción de los diccionarios italianos (siglos XVI-XIX), 3 créditos a cargo de un profesor, de oferta bienal. Los diccionarios como soporte cultural e ideológico, 3 créditos a cargo de un profesor, de oferta bienal.

Por lo que se refiere a la publicidad, en los tres créditos restantes del seminario se abarcará el conocimiento de las características lingüístico-semióticas del discurso publicitario actual y de los conceptos y herramientas necesarios para proceder al análisis de anuncios desde un enfoque pragmático-discursivo.

[Máis información en PDF]

Última modificación: Luns, 4 de Xullo de 2011
© Universidade de Santiago de Compostela