Funcións

O máster en Estudos lingüísticos terá dúas funcións básicas:

 • Servir como período de formación dos seguintes programas de doutoramento (perfil exclusivamente investigador):
  • Lingüística española
  • Lingua e literatura alemanas
  • Filoloxía clásica
  • Lingüística aplicada e teoría da lingüística
  • Estudos franceses e italianos
 • Canalizar os intereses de docentes en linguas e lingüística ou de profesionais de outros ámbitos en canto a formación especializada e actualizada (perfil académico-investigador), sen descartar que algúns destes estudantes se incorporen á etapa de investigación dalgún programa de doutoramento.
Última modificación: Mércores, 14 de Abril de 2010
© Universidade de Santiago de Compostela