Información xeral do programa

Datos xerais

Denominación: Máster universitario en Estudos Lingüísticos pola Universidade de Santiago de Compostela
Tipo de ensinanza: Máster de 60 créditos ECTS, de ensinanza presencial, que poderá ser cursado a tempo completo (1 ano) ou a tempo parcial (2 anos)
Oferta anual: Número de prazas de novo ingreso ofertadas: 20 (15 a tempo completo, 5 a tempo parcial; 5 prazas para alumnos estranxeiros).
Información para o SET:
  • Rama de coñecemento: Artes e Humanidades
  • Orientación: Investigadora
  • Natureza da institución que conferiu o título: Pública
  • Linguas utilizadas durante o proceso de formativo: español, galego, alemán, francés, inglés, italiano
Departamento responsable: Lingua española
Departamentos participantes:

Lingua española (Código 2175)
Filoloxía alemana (Código 2176)
Filoloxía Francesa e Italiana (Código 2123)
Latín e Grego (Código 2126)
Literatura española, Teoría da literatura e Lingüística Xeral (Código 2124)

Comisión Académica
Área
Coordinadora
Mª José Rodríguez Espiñeira Área de Lingua española
Vocais
Belén López Meirama Área de Lingua española
Carmen Mellado Blanco Área de Filoloxía alemana
Laura Pino Serrano Área de Filoloxía francesa
Teresa Sanmarco Bande Área de Filoloxía italiana
Concepción Cabrillana Leal Área de Filoloxía latina
Ana Codesido García Área de Lingüística xeral
Última modificación: Venres, 7 de Outubro de 2011
© Universidade de Santiago de Compostela